Dopolnjen osnutek OPPN za del območja EUP ME 08

9. 5. 2024 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 298
09.05.2024
Javna naznanila in razgrnitve
13.06.2024 do 00:00
3503-0001/2021-35
08.05.2024
obcina@smarje.si