Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Darja Planinšek, Sveti Štefan
 • namestnica predsednice, Anja Černezel, Šmarje pri Jelšah
 • član, Benja Krulec Vidovič, Grobelno
 • namestnik člana, Milena Vrečko, Šmarje pri Jelšah
 • član, Mateja Šraml, Šmarje pri Jelšah
 • namestnik člana, Andrej Zeme, Pristava pri Mestinju
 • član, Andreja Pevec, Loka pri Žusmu
 • namestnik člana, Dean Kokot, Šmarje pri Jelšah
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednica, Darja Planinšek, Sveti Štefan
 • namestnica predsednice, Anja Černezel, Šmarje pri Jelšah
 • član, Karol Drofenik, Šmarje pri Jelšah
 • članica, Mateja Šramel, Šmarje pri Jelšah
 • namestnica članice, Andreja Pevec, Loka pri Žusmu
 • član, Marjan Šarlah, Šmarje pri Jelšah
 • namestnik člana, Bojan Kotnik, Šmarje pri Jelšah
 • namestnik člana, Andrej Zeme
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Anja Černezel, Šmarje pri Jelšah
 • namestnik predsednika, Darja Planinšek, Sveti Štefan
 • član, Karol Drofenik, Šmarje pri Jelšah
 • namestnica člana, Slavica Šega, Šmarje pri Jelšah
 • član, Mateja Šramel, Šmarje pri Jelšah
 • namestnica člana, Andreja Pevec, Loka pri Žusmu
 • član, Marjan Šarlah, Šmarje pri Jelšah
 • namestnik člana, Bojan Kotnik, Šmarje pri Jelšah