OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP ŠG 07/2 MERKS ŠENTVID

15. 11. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 444