OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP ŠG 07/2 MERKS ŠENTVID

15. 11. 2023 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 71
15.11.2023
Objave in pozivi
Do preklica
obcina@smarje.si