PRIPRAVA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA POSLOVNO-STANOVANJSKO SOSESKO LORGERJEVA DOMAČIJA II.

5. 6. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 770
05.06.2023
Objave in pozivi
Do preklica
3503-0005/2022-9
29.05.2023
Peter Planinšek
obcina@smarje.si