JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELO ŠTEVILKA 712, k.o. 1222 – Vršna vas

27. 5. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 173
27.05.2023
Javna naznanila in razgrnitve
10.06.2023 do 15:00
350-0003/2023-7
24.05.2023
Peter Planinšek
obcina@smarje.si