Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev OPN-ja – izvedbeni del (sdOPN 2 – id. št. v zbirki prostorskih aktov: 1998) za potrebe širitve stavbnih zemljišč podjetja Pišek – Vitli Krpan

20. 9. 2021 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 416
20.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
29.10.2021 do 00:00
3500-0150/2020-47
20.09.2021
obcina@smarje.si
Pripombe na javno objavo