Novi e-naslov štaba Civilne zaščite: cz@smarje.si

23.03.2020 Borut L. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 397