Javna razgrnitev lokacijske preveritve za parcele številka 514/2, 515 in 516 del, k.o. 1208 – Dol

13. 4. 2021 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 145
13.04.2021
Javna naznanila in razgrnitve
28.04.2021 do 17:00
350-0002/2021-14
12.04.2021
Peter Planinšek
peter.planinsek@smarje.si
03 81 71 604