Javno naznanilo za javno predstavitev načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Šmarje pri Jelšah (ver 2.0)

22.09.2020 Žan B. (Oddelek za gospodarstvo) 72