2. redna seja občinskega sveta

Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 1450
Seja je potekala dne 24.01.2019 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije št. 6/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 31.01.2019
Tip objave: Sklep
Obvezna razlaga 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 08.02.2019
Tip objave: Drugo
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 08.02.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 08.02.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 22.02.2019
Tip objave: Odlok
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 08.02.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 08.02.2019
Tip objave: Sklep
Obvezna razlaga 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.01.2019
Začetek veljavnosti: 08.02.2019
Tip objave: Drugo