Javna razgrnitev OPPN-ja za območje poslovne cone v Šmarju pri Jelšah

22. 3. 2024 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 182