Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ŠM 20/2 in del območja EUP ŠM 20/3 – poslovna cona Šmarje pri Jelšah

22. 3. 2024 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 181
22.03.2024
Javna naznanila in razgrnitve
06.05.2024 do 00:00
3503 – 0004/2021-8
22.03.2024
mag. Anita Reich
Pripombe na javno objavo