JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELI št. 216/1 in 216/3, k.o. 1190 – Preloge

25. 5. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 216
25.05.2023
Javna naznanila in razgrnitve
08.06.2023 do 00:00
350-0001/2023-7
22.05.2023
Peter Planinšek
obcina@smarje.si