Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ME 07

10. 5. 2023 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 201
10.05.2023
Javna naznanila in razgrnitve
09.06.2023 do 00:00
3503-0001/2022-16
09.05.2023
obcina@smarje.si