NAMERa o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe parc. št. 937/1, 744/7 in 744/8, k.o. Grliče

25. 4. 2022 Žan B. (Oddelek za gospodarstvo) 23
25.04.2022
Namere, odločbe, pobude
16.05.2022 do 00:00
478-0091/2022
25.04.2022
Klavdija Markuš
klavdija.markus@smarje.si
03 / 817 16 88