Gradnja telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem

Drugi projekti
V teku