Gradnja telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem

3433
Drugi projekti
V teku
3240 Šmarje pri Jelšah