Gradnja gasilskega doma na Kristan Vrhu

871
372.816,00 EUR
Drugi viri
Zaključeno
Kristan Vrh , 3241 Podplat
junij 2022