Plaz na cesti Vršna vas–Tinsko bo saniran

10. 6. 2021 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 626