SANACIJA PLAZU NA JP 907 131 HAJNSKO-PLEVČEK, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

26.05.2020 Žan B. 242
26.05.2020
Javna naročila
09.06.2020 ob 00:00
26.05.2020
JN003237/2020-W01
Povezava
430-0007/2020
20.05.2020
Anja Černezel
anja.cernezel@smarje.si
03 / 81 71 606