Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport

93.980,21 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
57.319,33 €
V teku
01.03.2019
31.12.2019

Podatki o financiranju