Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport

1936
93.980,21 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
57.319,33 €
Zaključeno
3240 Šmarje pri Jelšah
01.03.2019
31.12.2019

Podatki o financiranju

3240 Šmarje pri Jelšah