JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELE ŠTEVILKA 858/4, 858/3, 859, k.o. 1223 – Orehovec

14. 9. 2022 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 34
14.09.2022
Javna naznanila in razgrnitve
30.09.2022 do 15:00
350-0003/2022-15
14.09.2022
Peter Planinšek
obcina@smarje.si
03 817 16 00
Pripombe na javno objavo