JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

17.06.2020 Žan B. 931
17.06.2020
Javne dražbe
10.07.2020 ob 00:00
478-0108/2020
17.06.2020
Mag. Zinka Berk
zinka.berk@smarje.si
03 81 71 622