Nahajate se:
Domov Organi občine Občinski svet KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Ivan Žaberl, Grobelce 17, Sveti Štefan
  • članica Nina Anderlič Petek, Kristan Vrh 50, Podplat
  • članica Zvonka Novak Habot, Trubarjeva ulica 20, Šmarje pri Jelšah
  • član Janko Šket, Belo 12, Šmarje pri Jelšah
  • član Jožef Hrovat
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica Branka Kovačič, Grobelno 17a, 3231 Grobelno
  • namestnica predsednice Marinka Strašek, Grliče 6a, 3241 Podplat
  • član Franc Namurš, Spodnje Tinsko 9, 3223 Loka pri Žusmu
  • članica Maja Špes, Finžgarjeva ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • članica Tea Devin, Celjska cesta 18, 3240 Šmarje pri Jelšah