Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2018

17.09.2018 Borut L. 503