Sklep o določitvi volišč in njihovih območij v Občini Šmarje pri Jelšah za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo 18.11.2018

10.09.2018 Borut L. 593