sluzba

Občinske ceste so razdeljene na dva sklopa, in sicer na najpomembnejše občinske lokalne ceste in na ostale lokalne ceste in javne poti.

Občina s pogodbo preda zimsko vzdrževanje občinskih cest najugodnejšemu ponudniku, ki ga izbere na javnem razpisu. Nazadnje je razpis izvedla pred zimsko sezono 2104/15 in za tri leta izbrala izvajalca zimske službe. Za zimsko urejanje najpomembnejših občinskih lokalnih cest je bil izbran Janko Orač, s. p., za urejanje ostalih lokalnih cest in javnih površin pa Marjan Sajko, s.p..

Občina Šmarje pri Jelšah izvaja zimsko vzdrževanje na:

  • 160549 m lokalnih cest,
  • 5430 m lokalnih mestnih in krajevnih cest,
  • 1073 m lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest,
  • 165422 m javnih poti,
  • 6364 m javnih poti za kolesarje,
  • 18000 m pločnikov,
  • 4500 m pešpoti s stopnišči in nadhodom nad železniško progo in
  • 23000 m² javnih parkirišč in drugih javnih površin.

Lokalne ceste in javne poti so razvrščene v prednostne razrede glede na pomembnost in gostoto prometa, in sicer:

   • v prvo prioriteto sodijo šolske in delavske avtobusne proge, dovozi k zdravstvenemu domu in vzgojno izobraževalnim ustanovam, gasilskim domovom ter upravnim in drugim javnim ustanovam,
   • druga prioriteta so pomembnejše zbirne in lokalne ceste,
   • v tretjo prioriteto pa sodijo ostale javne poti in javne površine.

Za zimsko službo je Občina v sezoni 2014/15 namenil 375.000,00 evrov.

Lokalna cesta LC 406 Pečica-Sveti Mihael

mihael
sezona izdatki
2005/06 326.464,67 €
2006/07 77.087,12 €
2007/08 174.552,72 €
2008/09 313.667,22 €
2009/10 432.119,19 €
2010/11 291.425,69 €
2011/12 307.273,01 €
2012/13 547.062,09 €
2013/14 288.600,44 €
2014/15 269.169,65 €