obrazci

Plačevanje upravnih taks

Stranke Občine Šmarje pri Jelšah lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačate:

  • s plačilno kartico  – pri oddaji vloge v vložišču Občine Šmarje pri Jelšah
  • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom na bankah ali poštah
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom pri plačilu navedete:

  • prejemnik: Občinske upravne takse
  • koda namena: OTHR
  • namen nakazila: upravna taksa
  • BIC banke: BSLJSI2X
  • številka računa: SI56 0132 4524 0309 103
  • referenca: SI11
  • sklic: 76244-7111002-xxxx (zadnja štiri mesta (xxxx) predstavljajo tekoče leto)

Znesek upravne takse, ki ga je potrebno plačati, je določen po Zakonu o upravnih taksah.

 Okolje in prostor