prostor

Občina Šmarje pri Jelšah omogoča vpogled v prostorske podatke občine (tudi podatke občinskega prostorskega akta) prek spletnega portala GIS (zavihek v nogi spletne strani). Podatke lahko prek spleta pregledujejo vsi uporabniki. Za dostop do podatkov je treba imeti uporabniško ime in geslo, s pomočjo katerega se dostopa do omenjenih podatkov. Če posameznik še ni prijavljen v sistem, mora najprej uspešno izvesti prijavo, kjer se določita uporabniško ime in geslo, na podlagi katerega lahko kasneje dostopa do podatkov. Prijava je za uporabnika brezplačna, hitra in enostavna.

Na portalu GIS so uporabnikom na razpolago podatki o namenski rabi zemljišč, parcelne številke, gospodarska javna infrastruktura, hišne številke, naravna in kulturna dediščina ipd.