Občina Šmarje pri Jelšah pripravlja strategijo razvoja občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 2016 – 2026.

V pripravo pomembnega dokumenta želimo aktivno vključiti (stališča in mnenja) čim več posameznikov, društev, ustanov, podjetnikov in drugih.

Zato vam pošiljamo vprašalnik in vas prosimo, da nanj odgovorite najkasneje do 26. aprila; vprašalnik lahko izpolnite v priloženi datoteki in ga pošljete po elektronski pošti na naslov anita.reich@smarje.si ali natisnjenega pošljete na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Vabilo župana k sodelovanju priprave SRO
Vprašalnik
Predlog strategije razvoja občine Šmarje pri Jelšah