sport

Občina Šmarje pri Jelšah skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi zakona o športu in nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.

Javni interes v športu, ki naj bi ga uresničevala lokalna skupnost, obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, še zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov.


Športni objekti

V občini Šmarje pri Jelšah lahko občani za vadbo uporabljajo:

 • športni park v Šmarju pri Jelšah, kjer je urejeno travnato veliko nogometno igrišče, igrišče za mali nogomet in košarko, balinišče, veliki zunanji šah;
 • športne površine pri osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, kjer je v uporabi travnato veliko pomožno nogometno igrišče, malo nogometno igrišče na umetni travi, atletska steza, asfaltni igrišči za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, igrišči za badminton in odbojko na umetni masi;
 • športni park na Sladki Gori, kjer je igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki;
 • športni park v Mestinju, kjer je igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, travnato igrišče za badminton;
 • igrišče za mali nogomet in košarko v Zibiki;
 • igrišče za mali nogomet in košarko na Svetem Štefanu;
 • igrišče za mali nogomet in košarko na Kristan Vrhu;
 • igrišče za mali nogomet in košarko v Šentvidu pri Grobelnem;
 • igrišče za mali nogomet in košarko v Lembergu;
 • tri teniška igrišča pri Jelšingradu.

S športnima dvoranama v Šmarju in Šentvidu upravlja OŠ Šmarje pri Jelšah. Občina Šmarje pri Jelšah upravlja in vzdržuje športni park, skupaj z OŠ pa zunanje športne površine.

Urnik dvorane Šmarje 16-17
Urnik telovadnice Šentvid 16-17

Urnik stranske dvorane Šmarje – bivši fitnes 16-17

Urnik dvorane Šmarje 16-17

Letni program športa 2017
Obvestilna tabla-atletska steza-urnik cela sezona


Cenik uporabe

Cene za uporabo športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah (od 1. 11. 2009 dalje).

Za uporabnike, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (za uro uporabe):

 • cela dvorana 18,60 EUR;
 • dve tretjini dvorane 12,40 EUR;
 • ena tretjina dvorane 6,20 EUR.

Za druge uporabnike (za uro uporabe):

 • cela dvorana 25,80 EUR;
 • dve tretjini dvorane 17,20 EUR;
 • ena tretjina dvorane 8,60 EUR.

Za tekme:

 • košarka 73,00 EUR;
 • celodnevni turnirji / 1 uro 22,60 EUR.

Za prireditve:

 • cela dvorana (z uporabo tribun, odra in cca 200 stolov) 500,00 EUR- dodatna namestitev stolov (za skupno do 1000 obiskovalcev prireditve) 170,00 EUR.

Cene za uporabo športne dvorane pri OŠ Šentvid pri Grobelnem (od 1. 10. 2010 dalje).

Za uporabnike, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (za uro uporabe):

 • cela dvorana 12,00 EUR.

Za druge uporabnike (za uro uporabe):

 • cela dvorana 15,00 EUR.

Za tekme:

 • cela dvorana (vsi uporabniki) 16,00 EUR.

Za prireditve:

 • cela dvorana (z uporabo tribun za 80 oseb in 100 stolov, uporaba stojišč na galeriji) 200,00 EUR.

Cene ne vsebujejo DDV.
DDV se obračuna po davčni stopnji 9,5%, če se dvorana daje v uporabo končnim uporabnikom (društvom, javnim zavodom in posameznikom) za izvajanje športnih vsebin, za uporabo za ostale namene pa se obračuna 22% DDV.