Šmarske novice z občasno prilogo Uradne objave so glasilo Občine Šmarje pri Jelšah. Šmarske novice so vpisane v Razvid medijev pod zaporedno številko 2015. Občinsko glasilo je tiskani in elektronski medij. Izhaja predvidoma zadnji petek v mesecu v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno za vsa gospodinjstva v občini, v elektronski obliki je dostopno na spletni strani. V letu 2017 bo občinsko glasilo izhajalo po naslednjem terminskem načrtu: Terminski načrt 2017.

S programsko zasnovo so določeni vizija, namen in osnovna vsebinska izhodišča občinskega glasila Šmarske novice. Na programsko zasnovo se navezujejo pravila pisanja za avtorje prispevkov. Pravila in cenik oglaševanja v 2017 določajo pravila za objavo oglasnih sporočil v občinskem glasilu in vsebujejo cene oglasnega prostora; za naročilo oglasa izpolnite naročilnico – Naročilnica.

Uredništvo: Sergeja Javornik, odgovorna urednica
Uredniški odbor: Egon Horvat, Dejan Hribernik, Monika Javornik, Jelka Kitak, Zlatka Pilko, Terezija Vozlič

Naslov uredništva
Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah

t: 03 810 12 64
e: sergeja.javornik@smarje.si

Oblikovanje, tisk: MR grafik grafične storitve, Rok Gobec, s.p., Vrhe 35b, Teharje


Šmarske novice, številka 9, 31. marec 2017

 

Šmarske novice, številka 8, 24. februar 2017


Šmarske novice, številka 7, 27. januar 2017


Šmarske novice, številka 6, 23. december 2016

 


Šmarske novice, številka 5, 18. november 2016

 


Šmarske novice, številka 4, 16. september 2016


Šmarske novice, številka 3, 15. julij 2016


Šmarske novice, številka 2, 20. maj 2016


Šmarske novice, številka 1, 25. marec 2016

 

 

 

Jelšin list je bil v letu 2015 brezplačnik z informacijami o dogajanju v naših krajih.


Številka 3 – 09/2015


Številka 2 – 06/2015


Številka 1 – 03/2015