Občina Šmarje pri Jelšah z občinami Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, ter Bistrica ob Sotli leta 2000 ustanovila SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE ZA PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE IN POŽARNE VARNOSTI. Ustanovitveni akt organa je Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 76/2000).

Skupni organ za Civilno zaščito in požarno varnost ima sedež v stavbi občine Šmarje pri Jelšah. Administrativna in finančna opravila za Skupni organ se izvajajo v občinski upravi Šmarje pri Jelšah, zato je organ tudi administrativno – organizacijsko umeščen v oddelek za okolje in prostor nosilne občine Šmarje pri Jelšah.

Delovne naloge v Skupnem organu so razdeljene na tiste, ki se nanašajo na gasilstvo ter na druge, ki vključujejo ostala področja zaščite in reševanja v pristojnosti občin. Vsak zaposlen je primarno odgovoren za svoj sklop s sistemizacijo določenih delovnih nalog, obenem pa pri svojem delu tesno sodelujeta, dopolnjujeta in nadomeščata v primeru odsotnosti, bolezni idr.

Konkretne naloge s področja zaščite in reševanja na ravni občine določajo zakoni in podzakonski akti s tega področja. Glavne lahko strnemo v naslednje sklope:

 • Spremljanje nevarnosti in obveščanje ter alarmiranje prebivalstva
 • Izdelava občinskih ocen ogroženosti in načrtov ZiR
 • Zagotavljanje organiziranosti, opremljanja in delovanja gasilstva kot obvezne javne službe
 • Organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP)
 • Organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine
 • Zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč
 • Organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite
 • Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč in ocenjevanje škode

Prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na območju občine Šmarje pri Jelšah, so vključena v Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah. Povezava do podatkov KLIK


Javna uslužbenca:

Bojan HREPEVNIK | strokovni sodelavec VII/2(II) za požarno varnost

Pisarna: 31
Telefon: 03 / 81 01 231
GSM:      041 793 852
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: gz-smarje@siol.net

Miha ŠKET | strokovni sodelavec VII/1 za zaščito in reševanje

Telefon: 03 / 81 71 630
GSM:      031 514 848
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: miha.sket@smarje.si

Sedež Skupnega organa

 • Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Telefon: 03/817-16-00
 • Telefaks: 03/817-16-26
 • Elektronski naslov: obcina@smarje.si