Sedovška domačija ali je dobila ime po hribu, ki se vzpenja za njo, Sedovec. Domačija predstavlja vrhunski kulturni spomenik, edino tovrstno ohranjeno etnološko dediščino na Slovenskem. Sestavlja jo 7 objektov, stanovanjska hiša, kovačnica, gostilna, kapelica, gospodarsko poslopje z vodnjakom, svinjak in večje gospodarsko poslopje s kozolcem. Sedovškova domačija je danes v zasebni lasti Mužerlinovih, ki vas z veseljem sprejmejo in pogostijo.