pic

Proračun je objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006