hisa

Občina Šmarje pri Jelšah ima v lasti več poslovnih stavb, stanovanjskih enot, kmetijskih in stavbnih zemljišč in drugega premoženja, ki predstavlja občinsko stvarno premoženje. Vsako leto v okviru sprejetega občinskega proračuna občina potrdi tudi letni načrt razpolaganja in letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Zakonsko podlago predstavlja Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičninskim premoženjem občine se načrtuje prodaja:

  • stanovanjskih enot, bodisi kot samostojnih enot ali v sklopu večstanovanjskih stanovanjskih stavb;
  • zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo;
  • zemljišč za izvajanje poslovne dejavnosti v okviru poslovnih con;
  • kmetijskih zemljišč.

V letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občina načrtuje nakupe, ki jih potrebuje za uresničitev svojih začrtanih projektov.
Prodajo stavbnih zemljišč, zgradb in prostorov občina izvaja običajno na podlagi metode javne dražbe, medtem ko se prodaja kmetijskih zemljišč izvaja na podlagi objave na oglasni deski Upravne enote.

odločba GJD cesta
odločba GJD kolesarska
Odločba GJD pot
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe nepremicnine v k-o-Vrh

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pog k o Bodrež in Senovica

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Babna Gora 1
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Babna Gora 2

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Babna Gora 3
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Babna Gora 4

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Lemberg trg

Namera-o-sklenitvi-neposredne-menjalne-pog-k-o-vrsna-vas

Namera-o-sklenitvi-neposredne-menjalne-pog-k-o-dvor
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. 1201 in 1200

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- nepremičnine v k.o. Brecljevo

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- 1226-1625-1-0

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Orehovec
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Sladka Gora 17052016
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – nepremičnine v k.o. Dvor 10052016
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 1200-978-15 13 04 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v k o Dvor
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 1201-5441-0
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe- Eržen
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe- Sovinc
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe- 190/2-ko-Grobelce
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 1189-47/31 ko-Bobovo
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 1226-1601-6-0
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – parcele v k.o. Šmarje pri Jelšah

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe – parceli v k.o. Šmarje pri Jelšah
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- nepremičnine v k.o. Babna Gora
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- nepremičnine v k.o. Babna Gora
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe – parcela v k.o. Šmarje
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe -parcela v k.o. Pijovci
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – parceli v k.o. Pristava
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – parcele v k.o. Grobelce
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- nepremičnine v k.o. Dol
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe – nepremičnini v k.o. Lemebrg okolica
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- 1207-485-2-0
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- 1185-1532-2
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pog.- k.o. Grobelce 1
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pog.- k.o. Grobelce 2
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe- nepremičnine v k.o. Bobovo
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe – nepremičnine v k.o. Bobovo
Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šmarje pri Jelšah
Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šmarje pri Jelšah(1)
*  Priloga1
*  Priloga2