ODBOR ZA RAZPOLAGANJE Z DODELJENIMI SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA

 1. Alojz Tirgušek, Celjska cesta 45, 3240 Šmarje pri Jelšah
 2. Davorin Kosovel, Mestinje 44B, 3241 Podplat
 3. Peter Vraničar, Kristan Vrh 33, 3241 Podplat
 4. Martin Slatenšek, Grobelce 10, 3264 Sveti Štefan
 5. Matjaž Štruklec, Bodrišna vas 26A, 3231 Grobelno
 6. Janko Čokl, Zibika 3, 3253 Pristava pri Mestinju
 7. Alojz Gunzek, Nova vas 10, 3240 Šmarje pri Jelšah
 8. Dominik Fajs, Gaj 11, 3240 Šmarje pri Jelšah
 9. Milan Konšak, Grobelno 23, 3231 Grobelno

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1. Peter Černezel, Zadrže 21, 3240 Šmarje pri Jelšah (preds.)
 2. Peter Dečman, Kristan Vrh 15, 3241 Podplat
 3. Martin Koprivc, Celjska cesta 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
 4. Miran Koštomaj, Rakeževa 1, 3240 Šmarje pri Jelšah
 5. Bojan Kotnik, Ulica na Livado 40, 3240 Šmarje pri Jelšah
 6. Bojan Kunstič, Zgornje Tinsko 8, 3223 Loka pri Žusmu
 7. Krsto Krivokapič, Dvor 30, 3240 Šmarje pri Jelšah
 8. Štefan Galuf, Ulica v Zadrže 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
 9. Franc Eisenkoler, Globoko 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah
 10. Milan Konšak, Grobelno 23, 3231 Grobelno

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

za preprečevanje zasvojenosti v občini Šmarje pri Jelšah

 1. Polona Cvikl, Celjska cesta 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (preds.)
 2. Metka Majer, Ulica na livado 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
 3. Tamara Maleševič, Rogaška cesta 19, 3240 Šmarje pri Jelšah
 4. Bogomir Jelen, Prežihova 3, 3310 Žalec
 5. Peter Černezel, Zadrže 21, 3240 Šmarje pri Jelšah