Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah ima 19 članov. Volitve članov so vsake štiri leta na lokalnih volitvah. Za mandatno obdobje 2014 – 2018 so bili svetniki izvoljeni 22. oktobra 2014.

SVETNIKI

Jožef Čaks

Jožef Čaks

izvoljen na listi SLS | volilna enota 2
Rojen 10. 5. 1954
Tavčarjeva ulica 3
3240 Šmarje pri Jelšah

DSC_1690

Anita Čebular

izvoljena na listi LSŠ | volilna enota 3
od 1. 2. 2017 – neodvisna
Rojena 15. 10. 1983
Polžanska gorca 1
3240 Šmarje pri Jelšah

Tea Devin

Tea Devin

izvoljena na listi DeSUS | volilna enota 2
Rojena 16. 10. 1944
Celjska cesta 18
3240 Šmarje pri Jelšah

Mimica Kidrič

Mimica Kidrič

izvoljena na listi LSŠ | volilna enota 2
od 1. 2. 2017 – neodvisna
Rojena 27. 7. 1942
Rožna ulica 4
3240 Šmarje pri Jelšah

Branka Kovačič

Branka Kovačič

izvoljena na listi LSŠ | volilna enota 1
od 1. 2. 2017 – neodvisna
Rojena 19. 4. 1968
Grobelno 17a
3231 Grobelno

Gorazd Močnik

Gorazd Močnik

izvoljen na listi SDS | volilna enota 3
Rojen 20. 6. 1975
Polžanska vas 17
3240 Šmarje pri Jelšah

Franc Namurš

Franc Namurš

izvoljen na listi SLS | volilna enota 3
Rojen 17. 9. 1961
Spodnje Tinsko 9
3223 Loka pri Žusmu

Bogdan Nunčič

Bogdan Nunčič

izvoljen na listi LSŠ | volilna enota 3
od 1. 2. 2017 – neodvisen
Rojen 14. 6. 1961
Grliče 4
3241 Podplat

Zdenka Orač

Zdenka Orač

izvoljena na listi SMC | volilna enota 3
Rojena 27.6. 1959
Stranje 5
3240 Šmarje pri Jelšah

Irena Stepišnik Perdih

Irena Stepišnik Perdih

izvoljena na listi NSi | volilna enota 2
Rojena 16. 10. 1960
Ulica na Livado 11
3240 Šmarje pri Jelšah

DSC_1706

Marinka Strašek

izvoljena na listi SDS | volilna enota 3
Rojena 13. 6. 1967
Grliče 6a
3241 Podplat

David Stupica

David Stupica

izvoljen na listi LSŠ | volilna enota 2
od 1. 2. 2017 – neodvisen
Rojen 8. 9. 1972
Celjska cesta 1
3240 Šmarje pri Jelšah

Jože Tratenšek

Jože Tratenšek

izvoljen na listi DeSUS | volilna enota 3
neodvisen
Rojen 20. 8. 1973
Pečica 37
3241 Podplat

Janko Šket

Janko Šket

izvoljen na listi SDS | volilna enota 2
Rojen 18. 1. 1963
Belo 12
3240 Šmarje pri Jelšah

DSC_1747

Maja Špes

izvoljena na listi SMC | volilna enota
Rojena 8. 5. 1959
Finžgarjeva 5
3240 Šmarje pri Jelšah

Matjaž Štruklec

Matjaž Štruklec

izvoljen na listi SDS | volilna enota 1
Rojen 26. 10. 1975
Bodrišna vas 26a
3231 Grobelno

Davorin Vrečko

Davorin Vrečko

izvoljen na listi LSŠ | volilna enota 1
Rojen 20. 1. 1985
Šentvid 1
3231 Grobelno

Ivan Žaberl

Ivan Žaberl

izvoljen na listi SLS | volilna enota 1
Rojen 28. 4. 1968
Grobelce 17
3264 Sveti Štefan

Benja Krulec Vidovič

izvoljena na listi SDS | volilna enota 1
Rojena 27. 10. 1979
Spodnja Ponkvica 8b
3231 Grobelno