nagrade

2016

PLAKETA OBČINE
Jani Vreže
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Franc Pišek, Vitli Krpan d.o.o.
MOS Servis d.o.o., Peter Volovšek
PRIZNANJE OBČINE
Vlado Deželak
Anton Vrbek
DENARNA NAGRADA
PGD Sladka Gora


2015

PLAKETA OBČINE
Boris Emeršič
PRIZNANJE OBČINE
Stanko Arzenšek
Vinko Jagodič
DENARNA NAGRADA
PGD Šmarje pri Jelšah


2014

PLAKETA OBČINE
Jože Anderluh, Šentvid pri Grobelnem
PRIZNANJE OBČINE
Rudolf Horvat, Spodnje Selce
Janko Orač, Predenca
DENARNA NAGRADA
Društvo vinogradnikov Trta Šmarje pri Jelšah


2013

PLAKETA OBČINE
Franc Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Jazbine
PRIZNANJE OBČINE
Mirko Planinšek, Vršna vas
Mirko Bevc, Babna Brda
DENARNA NAGRADA
Nogometni klub Šmarje pri Jelšah


2012

PLAKETA OBČINE
Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah z.o.o.
PRIZNANJE OBČINE
Franc Ratajc, Sveti Štefan
Tadeja Vodovnik Plevnik, Koretno
Turistična kmetija Bizjak, Orehovec
Štefan Galuf, Šmarje pri Jelšah
DENARNA NAGRADA
Društvo kmetic Ajda
Krajevna organizacija rdečega križa Mestinje
Lovska družina Šmarje pri Jelšah
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Marja Lorenčak Kiker


2011

ČASTNI OBČAN
Jožef Jakoš, Šmarje pri Jelšah
PLAKETA OBČINE
Erih Strašek, Krtince
PRIZNANJE OBČINE
Darko Krajnc, Predel
Vladislav Amič, Šmarje pri Jelšah
Anton Pilko, Šmarje pri Jelšah
Jože Žaberl, Lekmarje
DENARNA NAGRADA
Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah
Konjeniško društvo Šmarje pri Jelšah
Prostovoljno gasilsko društvo Kristan Vrh
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Majda Koren


2010

PLAKETA OBČINE
Janko Orač
PRIZNANJE OBČINE
Jani Vreže, Bobovo
Marjan Mikola, Kristan Vrh
Jože Škorjanec, Nova vas
DENARNA NAGRADA
Godba na pihala Šmarje pri Jelšah
PGD Mestinje – desetina članov B
Kulturno društvo Sveti Štefan
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Marjan “Caci” Cerjak, Pečica


2009

PLAKETA OBČINE
Štefan Strašek, Krtince
PRIZNANJE OBČINE
Milka in Slavko Smole, Polžanska vas
Krsto Krivokapič, Dvor
Friderik Čoklc, Grobelce
DENARNA NAGRADA
Prostovoljno gasilsko društvo Zibika
Kulturno društvo Šentvid pri Grobelnem
Športno društvo Tinsko
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah


2008

PLAKETA OBČINE
Anton Gaberšek, Koretno
PRIZNANJE OBČINE
Stanislav Kozjan, Šerovo
Vjekoslav Javorić, Brecljevo
Francka Javeršek, Kristan Vrh
DENARNA NAGRADA
Konjeniško društvo Sveti Štefan
Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah
Kulturno društvo Zibika


2007

PLAKETA OBČINE
Franc Jager, Laše
PRIZNANJE OBČINE
Helena Rančigaj, Zibika
Franc Šoštar, Kristan Vrh
Stanko Javornik, Rakovec
DENARNA NAGRADA
Društvo podeželske mladine Šmarje pri Jelšah
Športno društvo Mestinje, kolesarska sekcija
Športno društvo Šmarje pri Jelšah


2006

PLAKETA OBČINE
Ivan Drofenik, Šentvid pri Grobelnem
PRIZNANJE OBČINE
Franc Namurš, Spodnje Tinsko
Jože Žaberl, Sveti Štefan
DENARNA NAGRADA
Mladinski cerkveni pevski zbor Šentvid pri Grobelnem
PGD Sveti Štefan, pionirska desetina
Košarkarski klub Šmarje pri Jelšah, ekipa starejših dečkov
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Urša Drofenik, Šmarje pri Jelšah


2005

PLAKETA OBČINE
Šmarjetrans Cvetko Jezovšek d.o.o.
Marinka Strašek, Krtince
PRIZNANJE OBČINE
Boris Emeršič, Celje
Rok Metličar, Sladka Gora
Tomi Rumpf, Mestinje
DENARNA NAGRADA
PGD Šmarje pri Jelšah, mladi člani A
Nogometni klub Šmarje pri Jelšah
KD Jakob Sket Mestinje, Rifl godci
POSEBNO PRIZNANJE OBČINE
Zmago Tančič, Ljubljana


2004

PLAKETA OBČINE
Marija Kidrič, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Tatjana Kampuš, , Šmarje pri Jelšah
Vinko Lorger, Šmarje pri Jelšah
Ivan Šimunič, Šmarje pri Jelšah
DENARNA NAGRADA
Mešani mladinski pevski zbor Amani
Športno društvo Mestinje
Folklorna skupina Sveti Štefan


2003

PLAKETA OBČINE
Vital Mestinje d.d., kolektiv
Radio Štajerski val Šmarje pri Jelšah d.o.o.
PRIZNANJE OBČINE
Franc Pišek, Jazbina
Angela Mlaker, Grobelno
Vili Novak, Nova vas
DENARNA NAGRADA
Športno društvo Sladka Gora
Društvo Trta
PGD Šmarje pri Jelšah


2002

PLAKETA OBČINE
Silva Vrčkovnik, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Franc Čretnik, Šentvid pri Grobelnem
Breda Vražič, Šmarje pri Jelšah
Franc Nunčič, Sotensko
DENARNA NAGRADA
ŠD OŠ Šmarje pri Jelšah
Kulturno društvo Jakob Sket Mestinje
DU Šmarje pri Jelšah, Skupina za samopomoč Čebele


2001

PLAKETA OBČINE
Alojz Tirgušek, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Jagros d.o.o., Podplat
Ana Deželak, Završe
Anton Strašek, Mestinje
DENARNA NAGRADA
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine sv. Rok
Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem
Športno društvo Sveti Štefan


2000

ČASTNI OBČAN
Slavko Ciglenečki, Šmarje pri Jelšah
PLAKETA OBČINE
mag. Karel Šmigoc, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Frančiška in Anton Močenik, Šentvid pri Grobelnem
Zinka Šramel, Šmarje pri Jelšah
Ivan Mlaker, Šentvid pri Grobelnem
DENARNA NAGRADA
Kulturno društvo Sveti Štefan, pevska skupina Štefanski fantje
Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah


1999

PLAKETA OBČINE
Janez Čakš, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Adam Bicskey, Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šramel, Šmarje pri Jelšah
Štefan Kupec, Šmarje pri Jelšah
DENARNA NAGRADA
PGD Mestinje, članice A
Vokalna skupina Freya
PGD Kristan Vrh


1998

PLAKETA OBČINE
KD Anton Aškerc, gledališče “Bo”
PRIZNANJE OBČINE
Ivan Drofenik, Hajnsko
Franc Novak, Šmarje pri Jelšah
Danica Knapič Nagode, Šmarje pri Jelšah
DENARNA NAGRADA
Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah
Godba na pihala Šmarje pri Jelšah
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, lutkovna gledališka skupina


1997

PLAKETA OBČINE
Stanko Šket, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Jurij Žerdoner, Šmarje pri Jelšah
Društvo kmetic Ajda
Anton Gaberšek, Šmarje pri Jelšah
DENARNA NAGRADA
Kulturno društvo Zibika
PGD Šentvid pri Grobelnem
Nogometni klub Šmarje pri Jelšah


1996

PLAKETA OBČINE
Jože Golob, Šmarje pri Jelšah
PRIZNANJE OBČINE
Stane Jagodič, Ljubljana
Janez Nerad, Šentvid pri Grobelnem
DENARNA NAGRADA
Skupine za samopomoč
PGD Sveti Štefan, pionirska desetina
KD Jakob Sket Mestinje, folklorna skupina


1995

PRIZNANJE OBČINE
Franc Čebular, Šentvid pri Grobelnem
Daniel Artiček, Sveti Štefan
DENARNA NAGRADA
Ivanka Vehovar, Šmarje pri Jelšah
PGD Mestinje
Strelska družina Šentvid pri Grobelnem