Da bi 43 lesenih skulptur ene najslikovitejših baročnih kalvarij v nekdanji Notranji Avstriji rešili gotovega propada, so jih strokovne službe leta 1984 umaknile v depo ljubljanskega restavratorskega centra. Po letu 2000, ko se je začela celovita obnova šmarske kalvarije, je v ljubljanskih depojih za restavrirane originalne kipe začelo zmanjkovati prostora.

S pomočjo evropskih sredstev in v sodelovanju z župnijo Šmarje pri Jelšah je Občina preuredila nekdanje župnijsko gospodarsko poslopje v muzej, kjer je trenutno razstavljenih 38 kipov. Avtorica razstave Meta Hočevar je postavitev zasnovala tako, da so posamezni kipi izvzeti iz konteksta v kapelah, da bi lahko obiskovalci laže razumeli in dojeli njihovo umetniško razsežnost.

Dejstvo, da lahko originalen lesen kip v muzeju obidejo, si ga ogledajo in doživijo iz vseh zornih kotov, omogoča vpogled v kiparsko ustvarjanje v sredini 18. stoletja. Zaradi pomanjkanja denarnih sredstev muzej sicer še ni dokončno urejen, za javnost pa je odprt od 1. 8. 2015. Muzej sodi v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah.