Pred leti so imeli mladi svoje prostore v Stari šoli, vendar je njihova organizirana dejavnost nekoliko usahnila, vodstvo Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja (KŠŠO) pa se je preselilo v sosednjo občino.

Danes se mladi še vedno povezujejo širše v KŠŠO, v občini pa je dejaven Mladinski kulturni klub Netek, ki se ukvarja s številnimi, tudi humanitarnimi dejavnostmi.