Rezultati županskih volitev 2014

volitve

Občinska volilna komisija

  1. Katja Strašek, Podplat (preds.)
  2. Nadja Strašek, Podplat (nam. p.)
  3. Anita Reich, Grobelno
  4. Slavica Šega, Šmarje pri Jelšah
  5. Darja Planinšek, Sveti Štefan
  6. Andreja Pevec, Loka pri Žusmu
  7. Marjan Šarlah, Šmarje pri Jelšah
  8. Bojan Kotnik, Šmarje pri Jelšah