kultura

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je javni zavod, ki ga je z odlokom ustanovila Občina Šmarje pri Jelšah, v okvir njenih dejavnosti pa sodi tudi upravljanje kulturnega doma.
Spletna stran: www.s-je.sik.si


 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Šmarje pri Jelšah

Občina sofinancira dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) – Območne izpostave Šmarje pri Jelšah. JSKD, OI Šmarje pri Jelšah deluje na območju štirih občin, glavna naloga izpostave pa je izvedba skupnega programa.
Spletna stran: www.jskd.si