KS Šmarje pri Jelšah

Naslov: Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
Kontakt: 03/77 79 901
Predsednik: Jože Misja
Površina: 32 km²
Število prebivalcev: 4454
Naselja: Bobovo pri Šmarju, Belo, Brecljevo, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Dragomilo, Dol pri Šmarju, Globoko pri Šmarju, Gaj, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Koretno, Konuško, Korpule, Močle, Mala Pristava, Predel, Preloge pri Šmarju, Predenca, Sotensko pri Šmarju, Senovica, Šmarje pri Jelšah, Šerovo, Vodenovo, Vrh, Vinski Vrh pri Šmarju, Zastranje, Zadrže


KS Šentvid pri Grobelnem

Naslov: Šentvid pri Grobelnem, 3231 Grobelno
Kontakt: 051 684 411
Predsednik: Branislav Žogan
Površina: 16,2 km²
Število prebivalcev: 1554
Naselja: Bodrišna vas, Bodrež, Gornja vas, Grobelno-del, Lipovec, Platinovec, Rakovec, Spodnja Ponkvica, Spodnje Selce, Šentvid pri Grobelnem, Završe pri Grobelnem


KS Sveti Štefan

Naslov: Grobelce 17, 3264 Sveti Štefan
Kontakt: 041 289 493
Predsednik: Ivan Žaberl
Površina: 15,5 km²
Število prebivalcev: 931
Naselja: Brezje pri Lekmarju, Babna Reka, Babna Gora, Babna Brda, Bukovje v Babni Gori, Grobelce, Lekmarje, Sveti Štefan


KS Mestinje

Naslov: Mestinje 19, 3241 Podplat
Kontakt: 03/582 48 93
Spletna stran: www.mestinje.si
Predsednik: Vlado Šilec
Površina: 10,5 km²
Število prebivalcev: 718
Naselja: Krtince, Mestinje, del Pijovcev, Stranje


KS Zibika

Naslov: Zibika 4a, 3253 Pristava pri Mestinju
Kontakt: 041 607 326
Predsednik: Marko Ketiš
Površina: 9,2 km²
Število prebivalcev: 802
Naselja: Bezgovica, Orehovec, Pustike, Vršna vas, Strtenica, Škofija, Zibika, Zibiška vas


KS Kristan Vrh

Naslov: Kristan Vrh 48, 3241 Podplat
Kontakt: 03/582 40 43
Predsednik: Vinko Jagodič
Površina: 9 km²
Število prebivalcev: 907
Naselja: Kristan Vrh, Hajnsko, Grliče, Laše


KS Sladka Gora

Naslov: Nova vas 3, 3240 Šmarje pri Jelšah
Kontakt: 03/582 43 85
Predsednik: Marko Novak
Površina: 6,9 km²
Število prebivalcev: 610
Naselja: Beli Potok pri Lembergu, Jerovska vas, Nova vas pri Šmarju, del Pijovcev, Polžanska vas, Polžanska Gorca, Pečica, Sladka Gora


KS Tinsko

Naslov: Spodnje Tinsko 6, 3223 Loka pri Žusmu
Kontakt: 03/582 34 72
Predsednik: Mitja Toplišek
Površina: 5,7 km²
Število prebivalcev: 219
Naselja: Spodnje Tinsko, Zgornje Tinsko


KS Dol – Spodnje Mestinje

Naslov: Spodnje Mestinje 6a, 3253 Pristava pri Mestinju
Predsednik: Nina Šket
Površina: 3,1 km²
Število prebivalcev: 103
Naselja: Dol pri Pristavi, Spodnje Mestinje


KS Lemberg

Naslov: Lemberg 10a, 3241 Podplat
Kontakt: 03/582 40 31
Predsednik: Janko Strašek
Število prebivalcev: 156
Naselja: Lemberg pri Šmarju, Topolovec