Katalog informacij javnega značaja za občino Šmarje pri Jelšah, je dostopen na sledeči povezavi KLIK 

Uradne osebe Občine Šmarje pri Jelšah, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja,
s katerimi razpolaga uprava samoupravne lokalne skupnosti so:

  • Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave;
  • Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor;
  • Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti;
  • mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo.

Katalog pristojnosti občin je dostopen na sledeči povezavi KLIK