Dne 4. 3. 2016 je Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javni poziv 37SUB-OB16 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah.

Predmet spodbujanja so naslednji ukrepi:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljivi vir energije,
 • vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 • gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj ničenergijskem razredu.

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb (toplotna izolacija fasade in toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru) pa še vedno velja do objave zaključka javni poziv iz leta 2015 z oznako 30SUB-OB15. Za socialno šibke upravičence spodbuda po tem javnem pozivu znaša 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Eko sklad ponuja investitorjem občanom tudi možnost najema ugodnega kredita in pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega javnega poziva 51OB14.

Vsi javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada  www.ekosklad.si, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.