Kulturna in turistična društva

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
1131010000 Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Sv. Rok Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 019 Planinšek Peter Šmarje pri Jelšah
5897076000 Društvo vokalna skupina FREYA Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 009 Stiplovšek Vinko Šmarje pri Jelšah (03) 582 15 93
4022092000 Kulturna skupina Brecljevo, društvo za obujanje in ohranjanje starih običajev in organiziranje kulturnih prireditev Registrirano Šmarje pri Jelšah, Brecljevo Brecljevo 003 Javorić Vjekoslav Šmarje pri Jelšah
5188997000 Kulturno društvo ANTON AŠKERC Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 020 Čakš Jožef Šmarje pri Jelšah
5268265000 Kulturno društvo JAKOB SKET Mestinje Registrirano Šmarje pri Jelšah, Mestinje Mestinje 019 Hrup Darja Šmarje pri Jelšah
4040511000 Kulturno društvo POET Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sotensko pri Šmarju Sotensko pri Šmarju 023 Pšeničnik Jože Šmarje pri Jelšah 041 725 767
4047117000 Kulturno društvo Simon Gale Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 012 Felzer Jakob Šmarje pri Jelšah 041 814 724
1131087000 Kulturno društvo Sveti Štefan Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan Sveti Štefan 053 Samec Robert Šmarje pri Jelšah
5263042000 Kulturno društvo Zibika Registrirano Šmarje pri Jelšah, Zibika Zibika 004 A Rančigaj Helena Šmarje pri Jelšah
1698125000 Kulturno društvo mešani mladinski pevski zbor AMANI župnije Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 006 Lorger Barbara Šmarje pri Jelšah
1698389000 Kulturno društvo mešani pevski zbor Orfej delavcev Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Rakeževa ulica 008 Grosek Slavica Šmarje pri Jelšah (03) 582 17 57
4027248000 Kulturno društvo ŠUS Registrirano Šmarje pri Jelšah, Močle Močle 002 Šuc Marija Šmarje pri Jelšah
5270715000 Kulturno društvo Šentvid pri Grobelnem Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem Šentvid pri Grobelnem 030 Mesiček Schmid Silva Šmarje pri Jelšah
1131257000 Kulturno glasbeno društvo Kapljica Registrirano Šmarje pri Jelšah, Mala Pristava Mala Pristava 004 B Sovinc Tomaž Šmarje pri Jelšah 031 505 149
1699075000 Kulturno umetniško društvo “Šmarje.igra” Registrirano Šmarje pri Jelšah, Močle Močle 008 A Novak Leon Šmarje pri Jelšah 041 871 928
4011899000 Kulturno umetniško društvo Dinamika Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 002 Turnšek Dejan Šmarje pri Jelšah 031 360 737
1698478000 Kulturno umetniško društvo Vekoslav Strmšek Registrirano Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh Kristan Vrh 040 B Voh Mateja Šmarje pri Jelšah
1698575000 Kulturno-umetniško društvo Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 026 Šalamon Monja Šmarje pri Jelšah (03) 746 42 50
4039181000 Link, združenje za jezikovno, socialno-kulturno in medkulturno sodelovanje Registrirano Šmarje pri Jelšah, Vinski Vrh pri Šmarju Vinski Vrh pri Šmarju 012 Bezenšek Katja Šmarje pri Jelšah 051 620 888
4019253000 Turistično-kulturno društvo Lemberg Registrirano Šmarje pri Jelšah, Lemberg pri Šmarju Lemberg pri Šmarju 016 Novak Ana Šmarje pri Jelšah 031 444 864
1699032000 Turistično društvo Skriti biser Sladka Gora Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora Sladka Gora 003 C Jurše Majda Šmarje pri Jelšah
4031415000 Turistično društvo Tinsko Registrirano Šmarje pri Jelšah, Zgornje Tinsko Zgornje Tinsko 015 Namurš Klavdija Šmarje pri Jelšah (03) 818 17 14
1131761000 Turistično društvo Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 024 Meh Mastnak Melita Šmarje pri Jelšah 070 421 609
5006821000 Zveza kulturnih društev Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 020 Čakš Jožef Šmarje pri Jelšah 031 747 039
4057376000 Društvo za razvoj interpretacije, dediščine, turizma in umetnosti Legende Registrirano Šmarje pri Jelšah, Gornja vas Gornja vas 021 A Sivec Janja Šmarje pri Jelšah http://dlegende.com/
041 763 956
1698281000 Folklorno društvo Sveti Štefan Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šveti Štefan Sveti Štefan 053 Slatenšek Martin Šmarje pri Jelšah

 

Pevska in glasbena društva

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
4030133000 Društvo – obrtniški moški pevski zbor Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 004 Škrabl Anton Šmarje pri Jelšah 041 318 353
5902398000 Društvo Big band Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Čakš Monika Šmarje pri Jelšah 031 524 392
1698052000 Društvo cerkveni pevci – Šentvid pri Gorbelnem Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem Šentvid pri Grobelnem 005 Mikola Milan Šmarje pri Jelšah
4072227000 Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Stiplošek Pajk Greta Šmarje pri Jelšah
4028490000 Glasbeno društvo LOKOPOKO Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Imenšek Boštjan Šmarje pri Jelšah

Športna društva

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
1698214000 Biljard klub POD KOZOLCEM Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh Kristan Vrh 048 Žurej Franc Šmarje pri Jelšah
4068769000 Boks klub Legionar Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora Sladka Gora 009 A Šurbek Aleš Šmarje pri Jelšah 041 876 768
5830796000 Društvo HUSKY MOTO PARK Lemberg Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Lemberg pri Šmarju Lemberg pri Šmarju 050 A Anderluh Bogdan Šmarje pri Jelšah
1698184000 Društvo golfistov Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Cankarjeva ulica 009 Murgelj Sergej Šmarje pri Jelšah
1131125000 Društvo jadralnih padalcev MAVRICA Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Nova vas pri Šmarju Nova vas pri Šmarju 005 Škorjanec Jože Šmarje pri Jelšah
1131915000 Društvo ljubiteljev jadranja Wild Wind – Štumbergerjevi pomorščaki Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 037 Užmah Stanko Šmarje pri Jelšah 040 215 296
1698869000 Golf klub Jelšingrad Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Grajski log 012 Gobec Damjan Šmarje pri Jelšah http://www.golf-jelsingrad.si/Golf_klub_Jelsingrad/Dobrodosli.html
(03) 810 11 88, 041 800 851
1698966000 Jahtni klub Levant Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 037 Užmah Stanko Šmarje pri Jelšah 040 215 296
1698877000 Kolesarsko društvo Velociped Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 001 Luft Sandi Šmarje pri Jelšah 041 382 996
1698222000 Kolesarsko društvo Veseli kolesarji Registrirano Šmarje pri Jelšah, Orehovec Orehovec 011 A Prašnički Srečko Šmarje pri Jelšah
4066430000 Košarkarski klub Jelša Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 004 Lojen Janez Šmarje pri Jelšah 031 873 794
1131354000 Kulturno športno društvo 9 Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Uliva v Zadrže 010 Čakš Kristjan Šmarje pri Jelšah
Malonogometni klub Kinder Jajčke Ustavitev Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 023 Dečman Igor Šmarje pri Jelšah
4060938000 Malonogometni klub Kinder JAJČKE Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 038 Firšt Uroš Šmarje pri Jelšah
1131044000 Malonogometni klub ŠTRAUS 88 Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Ulica v Zadrže 004 Štravs Aleksander Šmarje pri Jelšah
5220408000 Medobčinska športna zveza Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 011 Šarlah Marjan Šmarje pri Jelšah http://www.sportsmarje.com/category/medobcinska-sportna-zveza-smarje-pri-jelsah
(03) 810 12 46
1131958000 Moto klub Šparon Riders Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Korpule Korpule 020 A Lorger Sebastijan Šmarje pri Jelšah 031 317 158
1698095000 Motoristični klub KANONFUJTER Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Požek Jaša Šmarje pri Jelšah
5811198000 Nogometni klub Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 011 Kvas Radko Šmarje pri Jelšah (03) 582 21 32
4028589000 Plesni klub Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Rožna ulica 001 Padjan Branko Šmarje pri Jelšah
4035321000 Plesno tvirling društvo MOJCA Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Rožna ulica 001 Preininger Simona Šmarje pri Jelšah
5274770000 Strelsko društvo Šentvid pri Grobelnem Registrirano Šmarje pri Jelšah, Bodrež Bodrež 011 Anderluh Igor Šmarje pri Jelšah
1698494000 Tekaško društvo ROKOV TEK Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Ulica v Zadrže 020 Goleš Iztok Šmarje pri Jelšah
5864607000 Tenis klub JELŠINGRAD Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Lorgerjeva ulica 016 Čakš Marko Šmarje pri Jelšah
1131826000 Tvirling klub Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Dol pri Šmarju Dol pri Šmarju 002 A Šraml Gordana Šmarje pri Jelšah
1131613000 Šahovski klub Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Vrh Vrh 034 A Cverlin Avguštin Šmarje pri Jelšah
1185616000 Športno društvo 2000 Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 032 Drobne Sandi Šmarje pri Jelšah
4070445000 Športno društvo Bobovo Registrirano Šmarje pri Jelšah, Bobovo pri Šmarju Bobovo pri Šmarju 025 C Limbek Tomaž Šmarje pri Jelšah
1131460000 Športno društvo Kristan Vrh Registrirano Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh Kristan Vrh 053 A Vogrinc Jožef Šmarje pri Jelšah https://sl-si.facebook.com/sportnodrustvo.kristanvrh
041 842 486
1131036000 Športno društvo Lemberg Registrirano Šmarje pri Jelšah, Lemberg pri Šmarju Lemberg pri Šmarju 010 A Jakob Martin Šmarje pri Jelšah
1131222000 Športno društvo Osnovna šola Šmarje Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 026 Vrbek Tjaša Šmarje pri Jelšah 041 971 806
5225795000 Športno društvo Sveti Štefan Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan Sveti Štefan 053 Bračko Dejan Šmarje pri Jelšah
1131869000 Športno društvo Tinsko Registrirano Šmarje pri Jelšah, Spodnje Tinsko Spodnje Tinsko 002 Cvirn Renata Šmarje pri Jelšah
4077601000 Športno društvo Vode Šmarje Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 037 Užmah Beno Šmarje pri Jelšah 070 222 393
1131281000 Športno društvo Zibika Registrirano Šmarje pri Jelšah, Zibika Zibika 004 A Vrbek Anja Šmarje pri Jelšah 031 533 745
1131672000 Športno društvo Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 012 Šramel Robert Šmarje pri Jelšah http://www.sportsmarje.com/category/sportno-drustvo-smarje-pri-jelsah
(03) 810 12 46
1698796000 Športno kinološko društvo Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Vošnjakova ulica 006 Lomšek Miha Šmarje pri Jelšah (03) 582 24 01
1698982000 Športno kulturno društvo NA POLNO Registrirano Šmarje pri Jelšah, Mala Pristava Mala Pristava 003 A Novak Aleš Šmarje pri Jelšah 031 576 389
1698109000 Društvo za rekreacijo in razvedrilo DIM Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Zgornje Tinsko Zgornje Tinsko 045 Kostanjšek Darko Šmarje pri Jelšah
1812688000 Društvo za rekreacijo in razvedrilo Sonček Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Zgornje Tinsko Zgornje Tinsko 045 Kostanjšek Irena Šmarje pri Jelšah
5933242000 Društvo za organiziranje in razvoj športne ter družbene dejavnosti Šentvid pri Grobelnem Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem Šentvid pri Grobelnem 030 Bevc Borut Šmarje pri Jelšah

 

Kmetijska društva

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
5119928000 Društvo čebelarska družina Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 019 Hribernik Marjan Šmarje pri Jelšah http://www.cd-smarje.si
031 620 456
5830273000 Društvo kmetic AJDA Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Obrtniška ulica 002 Javeršek Frančiška Šmarje pri Jelšah (03) 582 40 48
1131095000 Društvo prašičerejcev Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Obrtniška ulica 002 Kokolj Aleš Šmarje pri Jelšah
5849632000 Društvo vinogradnikov in kletarjev TRTA Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Obrtniška ulica 002 Vreže Janez Šmarje pri Jelšah (03) 818 30 44
5638208000 Govedorejsko društvo Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Obrtniška ulica 002 Prah Alenka Šmarje pri Jelšah 03 581 55 86
4048962000 Klub kraških ovčarjev Slovenije Registrirano Šmarje pri Jelšah, Dvor Dvor 042 Svetelšek Aleksander Šmarje pri Jelšah https://sl-si.facebook.com/KlubKraskihOvcarjevSlovenije
1132008000 Konjeniško društvo Sveti Štefan Registrirano Šmarje pri Jelšah, Babna Brda Babna Brda 020 A Čokelc Matej Šmarje pri Jelšah https://sl-si.facebook.com/konjeniskodrustvo.svetistefan
1131940000 Konjeniško društvo Šmarje Registrirano Šmarje pri Jelšah, Spodnja Ponkvica Spodnja Ponkvica 012 Frece Miran Šmarje pri Jelšah http://www.smarski-konjeniki.si/
031-851-702
5119642000 Lovska družina LOG Šentvid pri Grobelnem Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem Šentvid pri Grobelnem 030 Mesiček Ivan Šmarje pri Jelšah (03) 579 41 38
5179858000 Lovska družina Pristava Registrirano Šmarje pri Jelšah, Spodnje Tinsko Spodnje Tinsko 029 A Kovač Drago Šmarje pri Jelšah 041 825 811
5160499000 Lovska družina Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sotensko pri Šmarju Sotensko pri Šmarju 029 Mastnak Danijel Šmarje pri Jelšah 041 430 914
4004221000 Ribogojno društvo ponirek Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Ulica v Zadrže 001 Seničar Ožbolt Šmarje pri Jelšah
5870356000 Sadjarsko društvo Kozjansko Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 038 Bračun Zlatka Šmarje pri Jelšah 031 205 548
1698958000 Slovensko združenje rejcev ponijev Registrirano Šmarje pri Jelšah, Babna Brda Babna Brda 027 Ogrizek Gregor Šmarje pri Jelšah http://www.szrp.si/
031 611 093
4008006000 Vinogradniško društvo “Š T E F A N” Sveti Štefan Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan Sveti Štefan 053 Čoklc Katarina Šmarje pri Jelšah (03) 748 31 13

Društva upokojencev

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
1698826000 Društvo upokojencev Grobelno Registrirano Šmarje pri Jelšah, Grobelno – del Grobelno – del 052 Žogan Janez Šmarje pri Jelšah (03) 579 40 17
5119944000 Društvo upokojencev Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 018 Novak Franc Šmarje pri Jelšah (03) 582 14 22
4003730000 Društvo za pomoč starejšim – Dva goloba Registrirano Šmarje pri Jelšah, Bobovo pri Šmarju Bobovo pri Šmarju 018 Zidar Habinc Marija Šmarje pri Jelšah
1698508000 Zveza društev upokojencev Kozjansko Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 018 Kidrič Mimica Šmarje pri Jelšah 041 705 665
5148910000 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega
boja Šmarje pri Jelšah
Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 024 Novak Ana Šmarje pri Jelšah (03) 810 92 56

 

Društva na področju mladih

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
1131931000 Mladinski klub Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Jančič Bogdan Šmarje pri Jelšah 041 435 136
5830290000 Društvo podeželske mladine Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Obrtniška ulica 002 Hajnšek Anja Šmarje pri Jelšah 031 679 697
1131184000 Društvo prijateljev mladine Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 026 Šket Stanislav Šmarje pri Jelšah https://sl-si.facebook.com/dpmsmarje
1130994000 Društvo študentov Šmarje pri Jelšah Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Cankarjeva ulica 009 Prelog Gabriela Šmarje pri Jelšah https://sl-si.facebook.com/KlubKsso
4069366000 Klub mladih Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Turnšek Dejan Šmarje pri Jelšah
1130927000 Klub študentov Šmarske regije in Obsotelja Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 028 Štus Iztok Šmarje pri Jelšah http://www.ksso.si/si/
041 674 556
1698788000 Mladinski kulturni klub Netek Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 012 Rožman Špela Šmarje pri Jelšah http://www.netek.si/
031 660 985
1131397000 Študentski športni klub Šmarje pri Jelšah Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Cankarjeva ulica 003 Jančič Bogdan Šmarje pri Jelšah

 

Ostala društva

Matična številka Ime društva Status Sedež Naslov sedeža Zastopnik Pristojni organ Kontakt
1698915000 Avto-moto društvo MS Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Dvor Dvor 034 Germek Matej Šmarje pri Jelšah
1698133000 DRUŠTVO SONCE prijetno, poučno in dobro, Sladka Gora Registrirano Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora Sladka Gora 024 Meško Marija Šmarje pri Jelšah 041 329 365
4026748000 Društvo RADIO ŠMARJE PRI JELŠAH Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 020 Javorić Vjekoslav Šmarje pri Jelšah (03) 427 33 02
4024320000 Društvo za boljšo kvaliteto življenja CAMINO Izbrisano Šamarje pri Jelšah, Strtenica Strtenica 001 Hostnik Janja Šmarje pri Jelšah
1698753000 Društvo za informacijsko opismenjevanje Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Grajski log 008 Čakš Rok Šmarje pri Jelšah 031 306 890
1131206000 Društvo za preventivno delo na področju zlorab drog in drugih odvisnosti Šmarje pri Jelšah Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 012 Prevolšek Romana Šmarje pri Jelšah
4047974000 Društvo za zdravo in naravno življenje – PLENUS DE NATURA Registrirano Šmarje pri Jelšah, Ješovec pri Šmarju Ješovec pri Šmarju 004 Ladra Andreja Šmarje pri Jelšah
5176654000 Industrijsko gasilsko društvo BOHOR – MESTINJE Izbrisano Šmarje pri Jelšah, Mestinje Mestinje 006 Mihelič Boštjan Šmarje pri Jelšah
5954100000 Združenje za medsosedsko pomoč-strojni krožek “SEJALEC” Registrirano Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah Celjska cesta 006 Pevec Marjan Šmarje pri Jelšah