ODBOR ZA ŠPORT

 1. Marinka Strašek, Grliče 6a, 3241 Podplat (preds.)
 2. Ivan Žaberl, Grobelce 17, 3264 Sveti Štefan
 3. Davorin Vrečko, Šentvid 1, 3231 Grobelno
 4. Vjekoslav Javorič, Brecljevo 3, 3240 Šmarje pri Jelšah
 5. Miran Koštomaj, Rakeževa ulica 1, 3240 Šmarje pri Jelšah

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

 1. Anita Čebular, Polžanska gorca 1, 3240 Šmarje pri Jelšah (preds.)
 2. Jožef Čakš, Tavčarjeva ulica 3, 3240 Šmarje pri Jelšah
 3. Zdenka Orač, Stranje 5, 3240 Šmarje pri Jelšah
 4. Greta Stiplošek Pajk, Stranje 23, 3240 Šmarje pri Jelšah
 5. Stanko Drofenik, Šentvid 10a, 3231 Grobelno

ODBOR ZA KMETIJSTVO

 1. Franc Namurš, Spodnje Tinsko 9, 3223 Loka pri Žusmu (preds.)
 2. Jože Tratenšek, Pečica 37, 3241 Podplat
 3. Janko Šket, Belo 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
 4. Uroš Kolar, Spodnja Ponkvica 17a, 3231 Grobelno
 5. Rajko Mužerlin, Babna Reka 23, 3223 Loka pri Žusmu

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

 1. Davorin Vrečko, Šentvid 1, 3231 Grobelno (preds.)
 2. Gorazd Močnik, Požanska vas 17, 3240 Šmarje pri Jelšah
 3. Ivan Žaberl, Grobelce 17, 3264 Sveti Štefan
 4. Branko (Franc) Sever, Krtince 12, 3241 Podplat
 5. Aleš Seidl, Ulica na livado 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

ODBOR ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

 1. Bogdan Nunčič, Grliče 4, 3241 Podplat (preds.)
 2. Irena Stepišnik Perdih, Ulica na livado 11, 3240 Šmarje pri Jelšah
 3. Gorazd Močnik, Polžanska vas 17, 3240 Šmarje pri Jelšah
 4. Peter Vraničar, Kristan Vrh 33, 3241 Podplat
 5. Jakob Romih, Babna Brda 1, 3264 Sveti Štefan

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 1. Branka Kovačič, Grobelno 17a, 3231 Grobelno, predsednica
 2. Marinka Strašek, Grliče 6a, 3241 Podplat, namestnica predsednice
 3. Franc Namurš, Spodnje Tinsko 9, 3223 Loka pri Žusmu, član
 4. Maja Špes, Finžgarjeva ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah, članica
 5. Tea Devin, Celjska cesta 18, 3240 Šmarje pri Jelšah, članica

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 1. Jožef Čakš, Tavčarjeva ulica 3, 3240 Šmarje pri Jelšah (preds.)
 2. Matjaž Štruklec, Bodrišna vas 26a, 3231 Grobelno
 3. Maja Špes, Finžgarjeva ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah
 4. Marjan Čuješ, Brecljevo 16a, 3240 Šmarje pri Jelšah
 5. Aleš Pungeršek, Lekmarje 22, 3264 Sveti Štefan

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE

 1. Maja Špes, Finžgarjeva ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah (preds.)
 2. Benja Krulec Vidovič, Spodnja Ponkvica 8b, 3231 Grobelno
 3. Mimica Kidrič, Rožna ulica 4, 3240 Šmarje pri Jelšah