Cerkev sv. Roka je bila grajena postopoma, vendar za leto njenega nastanka štejemo 1646. Legenda pravi, da sta leta 1645 dva domačina prinesla kugo iz Ptuja v Šmarje, katera je kratkem času pomorila več kot dvesto ljudi. In da bi se rešili te nadloge so na vzpetini nad Šmarjem sezidali kapelico. Bog je na priprošnjo Matere božje, sv. Roka in sv. Boštjana uslišal njihove molitve ter kugo pregnal iz dežele. Legenda se nadaljuje in pravi, da so verniki v zahvalo nanosili toliko darov, da so tam, kjer je bila kapelica, postavili čarobno lepo cerkev ter jo posvetili sv. Roku kot zavetniku in priprošnjiku zoper kugo.

Po zunanjem videzu stavbe lahko sklepamo, da bi bila tudi notranjost preprosta, vendar to ni tako. Cerkev je namreč bogato okrašena s školjkastimi in mrežastimi oblikami, angelskimi glavicami in cvetnimi vejicami ter polna fresk, ki so v prezbiteriju v celoti posvečene prizorom iz legende o sv. Roku. Vsako leto je na praznik župnijske zavetnice Marije Vnebovzete, 15. avgusta, in na god sv. Roka, 16. avgusta, tradicionalni romarski shod, na katerem se zbere več kot tisoč ljudi. Cerkvi sv. Roka je danes tudi prizorišče številnih glasbenih dogodkov in porok.